с. Добърско

2 часа езда, достъпен за всички категории ездачи

Пътят преминава през пресечена местност с реки, долини и хребети, редуват се поляни и гористи местности. Започва от местността Грамадите. В местността Грамадите, северно край селото, са открити следи от човешка дейност през новокаменната и каменно-медната епоха. Oстанки от тракийско и късноантично поселение, след което пътя навлиза в гориста местност, прекосява няколко планински потока и навлиза в землището на с. Годлево, преминава покрай параклиса Св. Илия. Започват обширни поляни, подходящи за по-бърза езда, следва спускане и навлизане в село Добърско. Пътят преминава покрай живописния 30 м водопад „Щрокалото“. Покрай него се вие и малката рекичка Клинеца, която разделя селото на източна и западна част. За първи път село Добърско се споменава в исторически документ в Рилската грамота на цар Иван Шишман от 1378 година. Избират мястото на сегашното село Добърско не случайно. Там намират облекчение и изцеление – лечебна вода от аязмо – вода, която днес извира в двора на средновековната църква в село Добърско „Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“. Това предание е влязло в местната история и намира своето отражение и в стенописите на църквата.