Терминатор

Кастрат

Роден 09/05/2014г.
Перфектен за езда, умен кон с много добър характер, огромен потенциал.
Цена – 1800лв.

Троя

Кобила

Родена на 22/03/2010г.
Прекрасна енергична кобила, подходяща за продължителна езда и ендюрънс.
Цена 2500лв

Фараон

Кастрат

Роден на 04/12017
Три-цветен кротък кон, начален стадий на обучение.
Цена 1200лв

Фют

Кастрат

Роден на 04/12017
Кротък и умен млад кон, начален стадий на обучение.
Цена 1000лв